Переклад

Ukrainian Azerbaijani Chinese (Simplified) English Russian Spanish

ЛічильникЯндекс.Метрика

Погода

Кафедра менеджменту, маркетингу та економіки PDF Друк E-mail

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ ТА  ЕКОНОМІКИ – випускаюча кафедра

зі спеціальності 073 - «Менеджмент»

 

Кафедра веде підготовку майбутніх менеджерів-економістів, які вільно володіють англійською/німецькою мовами.  Широкий профіль економічної діяльності, поглиблене вивчення іноземної мови на рівні технічного перекладача, глибокі знання в галузі комп’ютерних технологій, бухгалтерського обліку і податкового законодавства, макроекономіки, сучасного менеджменту і багатьох інших дисциплін надають значні переваги нашим випускникам у працевлаштуванні.

Провідними спеціалістами кафедри є доктори та кандидати економічних наук, професори та доценти.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Карачина Наталія Петрівна. Працює у ВНТУ з 2000 р., з вересня 2012 р. – на посаді професора, завідувача кафедри менеджменту та моделювання в економіці. Із 2013 р. вона є членом двох спеціалізованих вчених рад у Національному університеті «Львівська політехніка» та Вінницькому національному аграрному університеті.

                                                  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ  КАФЕДРИ 

Кафедра менеджменту та моделювання в економіці (ММЕ) – одна із найстаріших у ВНТУ. У червня 2009 року вона відзначила 40-річчя. Сучасна кафедра ММЕ була створена на базі кафедри політичної економії. Засновником кафедри та її першим завідувачем був перший ректор нашого навчального закладу професор Р. Ю. Кігель.

Кафедра політичної економії спершу існувала у складі філіалів київських інститутів (харчової промисловості, політехнічного інституту). З 1976 р. кафедра існувала у складі Вінницького політехнічного інституту, який із 21 серпня 2003 р. став Вінницьким національним технічним університетом.

Згодом кафедра була перетворена на кафедру основ економічної теорії. Протягом тривалого часу кафедра була однопредметною. Всі викладачі викладали одну дисципліну – політичну економію (пізніше – основи економічної теорії). У 1992 р. у зв'язку зі створенням факультету фундаментальної економічної підготовки профіль кафедри істотно змінився. Кафедра перетворилася на багатопредметну, причому основний блок дисциплін групувався навколо спеціальності «менеджмент», внаслідок чого змінилася назва кафедри (з 1998 р. – кафедра менеджменту і моделювання в економіці). На сьогодні кафедра зосереджує викладання 34 дисциплін – як теоретичних, так і прикладних.

У травні 1993 р. кафедра стала випускаючою зі спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», спеціалізації «зовнішньо- економічні відносини».
Кафедра ММЕ стала по суті основою для створення інших економічних кафедр ВНТУ. У 1970 р. із частини викладачів кафедри ММЕ було сформовано кафедру економіки промисловості і організації виробництва (ЕПОВ), у 2001 р. – кафедру фінансів та кредиту (ФК), у 2005 р. – кафедру підготовки менеджерів (ПМЕН).
У різні роки на кафедрі ММЕ працювали такі відомі і талановиті економісти і викладачі, як доцент М. І. Радомисельський, професор      В. О. Птущенко, доцент Б. Є. Грабовецький, професор В. В. Зянько, доцент В. Г. Фурик, старший викладач І. П. Борисевич, доцент В. І. Герасимчук, доцент Л. Ф. Лапінський, доцент Є. Г. Румеліді, доцент Н. В. Попова, старший викладач Т. А. Климюк, доцент М. С. Заюкова, І. Т. Стукалов та ін.
Із початку існування кафедри її очолювали:

1969 –1983 рр. – професор Р.Ю. Кігель;
1983 –1993 рр. – к.е.н., доцент Б.І.Пономаренко;
1993–1995 рр. – професор Р.Ю. Кігель;
1995–1999 рр. – к.е.н, доцент Л.М. Ігнатов; к.е.н., доцент Н.Л. Стасюк та к.е.н, доцент П.В.Чалюк;
1999 –2010 рр. – д.е.н., професор Мороз О.В.;
2010–2012 рр. – к.е.н, професор Чалюк П.В;
2012 – 2016 р. 
 д.е.н, професор Карачина Н.П.;

з 2016 р. – д.е.н., професор Мороз О.В. 

    Протягом тривалого часу на кафедру було покладено функції базової для ВНЗ трьох областей – Вінницької, Житомирської та Хмельницької. Кафедра здійснювала координацію методичної і наукової роботи, періодично проводила науково-методичні семінари та спільні засідання.
    Із початку свого існування ряд викладачів кафедри захистили дисертації на здобуття вченого ступеня, зокрема, докторські дисертації: В. О. Птушенко, О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Матвійчук,  С. В. Козловський, В. В. Зянько; кандидатські – П. В. Чалюк, Л. М. Ігнатов,  В. Г. Бабій, М. І. Небава, В. Г. Фурик, С. С. Передній, В. П. Мельник, Ж. П. Грабар, Л. Б. Штефан, М.С. Заюкова, Л. Б. Ткачук, А. О. Свентух, О. А. Сметанюк, О. В. Штовба, О.В. Безсмертна, І. В. Шварц, Т. М. Білоконь, О. Г. Ратушняк, Л. О. Нікіфорова, О. В. Лазарчук,  М. В. Грабко, Л. М. Благодир та ін. Значна частина викладачів, які захистили дисертації, зараз працюють в інших учбових закладах і установах Вінниччини та України в цілому.
  На кафедрі здійснювалася значна науково-дослідна і науково-практична робота. Із 1979 р. працівники кафедри виконували численні роботи для вінницьких підприємств за держзамовленням. Такі роботи проводилися для ВО "Маяк", АТП "Вінницяпромбуд", підприємства "Аерогеоприлад", комбінату "Вінницядрев" та ін. Керівниками робіт були проф. Р. Ю. Кігель, В. О. Птушенко, а також доц. М. І. Радомисельський, Є. Г. Румеліді.  
    До робіт залучалися штатні працівники, а також члени кафедри і студенти.
    Паралельно з роботами за держзамовленням виконувалися і держбюджетні дослідження для міністерства, зокрема, з питань обґрунтування штатних нормативів для професорсько-викладацького складу вузів. Керівник робіт – проф. Р. Ю. Кігель.

                                            ПОСАДИ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ НАШІ ВИПУСКНИКИ

Випускники можуть займати цілий ряд управлінських посад економічної спрямованості на підприємствах економіки України та регіону, в міжнародних корпораціях, державному управлінні: менеджери, зав. відділами та безпосередньо керівники підприємств малого бізнесу та великих підприємств.
      Наші випускники успішно працюють у державних та бізнесових структурах, зокрема, у сфері планово-економічної, управлінської, маркетингової діяльності, бухгалтерії, контрольно-ревізійних і банківських установах, в державних адміністраціях районного, обласного, загальнодержавного рівня, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів України, адміністрації Президента України.

                                               ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ


     1.  Після закінчення бакалаврату за напрямком «Менеджмент» студенти мають можливість продовжити навчання на спеціалітеті або магістратурі, після якої продовжити наукове зростання в аспірантурі з подальшою підготовкою кандидатської дисертації. Зауважимо, що саме при кафедрі ММЕ створена аспірантура зі спеціальності 073 - Менеджмент.

                                         

  2. Паралельно з отриманням спеціальності «Менеджмент» студенти протягом бакалаврату проходять підготовку з поглибленим вивченням англійської мови  обсягом 1424 години, складають державний іспит і захищають бакалаврську роботу англійською мовою та отримують відповідний сертифікат. Студенти саме кафедри ММЕ є перекладачами на міжнародних заходах, які проводяться на базі ВНТУ.
    3. Протягом перших двох курсів студенти отримують робітничу професію обліковця реєстратора бухгалтерських даних, яка засвідчується відповідним дипломом та уможливлює вже на старших курсах працювати бухгалтером на підприємствах.
    4. До навчального процесу залучаються професори за волонтерськими програмами з Німеччини, Швейцарії, США для читання лекцій англійською мовою студентам кафедри ММЕ.
     5. При Факультеті менеджменту та інформаційної безпеки функціонує з 2002 року студентська команда Бізнес-імпульс з програмою SIFE, єдина серед вишів Поділь­ського регіону, що уможливлює обдарованій студентській молоді розкрити свої практичні креативні та комунікаційні здібності. Студентська команда, очолювана студентами кафедри ММЕ, тричі поспіль була національним чемпіоном та представляла Україну на Всесвітніх змаганнях SIFE у 2011 р. в м. Куала-Лумпур (Малайзія), у 2012 р. в м. Вашингтон (США), у 2013 р. на змаганнях  Enactus – у Мексиці, у 2016 р. - у Канаді.

                                         

   6. Успішні студенти в навчанні, науці, громадській, культмасовій і спортивній роботі мають можливість отримати різноманітні стипендії: Президента України, Верховної ради України, Облдержадміністрації, міської ради, Вченої ради ВНТУ, ім. Р.Ю. Кігеля, Правексбанку, Фонду братів Кличків, Фонду «Добра» Домбровського, фонду «Завтра uа» В. Пінчука та ін.
   7. За допомогою грантів та стипендій програми ім. Фулбрайта (Fulbright) та програми Еразмус (Erasmus) студенти мають змогу, за рахунок грантів виїздити за кордон терміном від кількох місяців до одного року, при цьому не втрачаючи зв'язок із університетом.
    8.  Студентами кафедри ММЕ є представники 15 країн: Китаю, Еквадору, Камеруну, Колумбії, Судану, Туреччини, Анголи, Конго, Росії, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Молдови, Придністров’я, що уможливлює нашим студентам спілкуватися та долучатися до культур інших народів і поглиблювати свою обізнаність у міжнародній сфері.
    9.   Переважно студенти кафедри ММЕ (> 50% від кількості студентів ВНТУ) за рахунок поглибленого вивчення англійської мови за професійним спрямуванням беруть участь у програмі академічної мобільності студентів «Подвійний диплом» за угодою про співпрацю з Люблінською Політехнікою у галузі освітньої діяльності. Закінчивши навчання, студенти отримають два дипломи– вітчизняний (спеціаліста або магістра) та закордонний (магістра).

                                         

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра ММЕ належить до найпотужніших у ВНТУ з точки зору наукового потенціалу та здобутків у цій сфері.

Із початку 2000-х рр. на кафедрі успішно було виконано держбюджетні теми під керівництвом д.е.н., проф. О.В. Мороза:

– 2001-2003 рр. за розділом «Фундаментальні дослідження у ВНЗ» за темою «Організаційно-економічні основи забезпечення конкуренто­спроможності вітчизняних підприємств на регіональному ринку» (№ держреєстрації 0101U004672);

– 2004-2006 рр. за розділом «Фундаментальні дослідження у ВНЗ» за темою «Теорія трансформації сучасного ринку під впливом процесів глобалізації» (№ держреєстрації 0104U000739);

– з 2007-2010 рр. і по даний час за розділом «Фундаментальні дослідження у ВНЗ» за темою «Теорія еволюційних процесів, стійкості та безпеки економічних систем» (№ держреєстрації 0107U002093).

В останні роки успішно здійснено наукові дослідження за госпдоговірними темами («Порівняльний аналіз фінансово-господарського стану та санаційної спроможності цукрових заводів Вінниччини», 2007 р.,  № держреєстрації 0107U004481) (керівник д.е.н., проф. О. В. Мороз) та  («Розробка рекомендацій із детінізації та стимулювання соціально-економічного розвитку (на прикладі підпри­ємств і організацій Вінницької області», 2013 р., №5606) (керівник д.е.н. Н. П. Карачина).

Із 2003 р. кафедра стала ініціатором проведення науково-практичних конференцій «Економічна безпека сучасного підприємства», яка має на меті об’єднати зусилля науковців та практиків на ниві формування наукових і прикладних основ моделі безпеки і ефективності вітчизняних підприємств. В травні 2007 р. було проведено V конференцію, яка мала статус міжнародної, у роботі якої брало участь більше 70 науковців та практиків з Львова, Рівного, Луцька, Луганська, Одеси, Миколаєва, Польщі, Росії, Молдови, Білорусі та ін.

У 2013 р. започатковано і проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Тіньова економіка в Україні: генезис, джерела розвитку, перспективи подолання та цивілізованої інтеграції», метою якої було формування методології і методики дослідження тіньової економіки, опис її реального стану, економіко-математичне і аналітичне моде­лювання шляхів виходу із тіньової економіки, створення прикладної моделі подолання тіньової економіки.

      Із 2000 р. на кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці та 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

        За цей час під керівництвом
д.е.н., проф. О.В. Мороза було захищено такі дисертації:

  1) кандидатські:

Козловський С. В. «Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки» 2003 р., спеціальність 08.03.02;
Матвійчук А. В. «Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів» 2003 р., спеціальність 08.03.02;
Штефан Л. Б. «Економіко-енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві» 2003р., спеціальність 08.07.02;
Заюкова М. С. Фінансова стійкість та її забезпечення на підприємствах мясної промисловості АПК» 2003 р., спеціальність 08.04.01;
Ткачук Л. Б. «Економіко-організаційні фактори забезпечення якості на промислових підприємствах» 2005 р., спеціальність 08.06.01;
Свентух А. О. «Оцінка ризикованості функціонування об’єктів комунального господарства на основі нечітко-множинного підходу» 2005 р., спеціальність 08.03.02
Карачина Н. П. «Ефективність корпоративного управління молочною промисловістю» 2005 р., спеціальність 08.07.01
Сметанюк О. А. «Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління» 2006 р., спеціальність 08.06.01
Штовба О. В. «Товарний брендинг підприємств та шляхи забезпечення його ефективності» 2006 р., спеціальність 08.06.01
Безсмертна О. В. «Ефективність логістичної концепції постачання сировини на молокопереробних підприємствах» 2007 р., спеціальність 08.00.04
Скуртол С. Д. «Управління якістю продукції на молокопереробних підприємствах», 2007 р., спеціальність 08.00.04
Шварц І. В. «Механізм забезпечення ефективності антикризового управління підприємством (на прикладі машинобудівних підприємств)», 2008 р., спеціальність 08.00.04
Нікіфорова Л. О. «Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств», 2010 р., спеціальність 08.00.04
Лазарчук О. В. «Вплив корпоративного конфлікту на ефективність сільськогосподарських підприємств», 2010 р., спеціальність 08.00.04
Грабко М. В. «Економічне оцінювання та управління діяльністю машинобудівного підприємства на основі зростання якості», 2010 р., спеціальність 08.00.04
Благодир Л. М. «Забезпечення ефективності переробних підприємств олійно-жирової галузі України з використанням моделі виробничих функцій», 2011 р., спеціальність 08.00.04
Романенко М. О. Управління ризиками діяльності персоналу підприємств, 2012 р., спеціальність 08.00.04
Журко Т. О. «Узгодження економічних інтересів у системі «інвестор-підприємство» на засадах функції корисності», 2012., спеціальність 08.00.04

2) докторська: Карачина Н. П. «Економічна поведінка машинобудівних підприємств» 2012 р., спеціальність 08.00.04.

Під керівництвом к.т.н., доц. Несена Л.М. було захищено такі кандидатські дисертації:
Білоконь Т.М. Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості», 2008 р., спеціальність 08.00.04
Ратушняк О.Г. Управління інноваційними проектами термомодернізації будівель», 2008 р., спеціальність 05.13.22

На  даний   час  такими  викладачами  кафедри як Несен Л.  М., Сметанюк О. А. та ін. здійснюються активні наукові дослідження для захисту докторських дисертацій. Над кандидатськими дисертаціями працюють Л. С. Філатова, А. В. Вітюк, Н. С. Гончарук та ін.

Новизна та пріоритет наукових досліджень школи при кафедрі ММЕ підтверджені авторським свідоцтвом (№19834 від 12.03.2007 р.), реалізовані у вигляді теоретичних та прикладних розробок і на низці підприємств: «Авіс», МП ТОВ «ТЕХНОГАЗ», регіональному відділенні Української державної інноваційної компанії, ДП «Вінницянаф­то­про­дукт», на ряді молокопереробних і машинобудівних підприємствах Вінниччини. Низку рекомендацій і положень як результатів досліджень впроваджено у роботу Головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації та Головного управління Вінницької обласної державної адміністрації.
Із метою налагодження багатобічних зв’язків університету з виробництвом, подальшого удосконалення підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», активнішого залучення студентів до наукової та управлінської діяльності та більш швидкої їх адаптації на виробництві при кафедрі ММЕ створено і успішно функціонує філія на базі ТОВ «Смарт Лайтінг Сістемс» (м. Вінниця).

 

Професорсько-викладацький склад кафедри 

 

 

Мороз Олег Васильович - завідувач кафедри ММЕ, д.е.н., професор

Освіта: Уманський сільськогосподарський інститут, 1985 р.

Викладає дисципліну: «Історія економічних вчень».

Сфера наукових інтересів: динаміка підприємств на регіональних ринках, інтеграційна динаміка підприємств у сучасному аграрному секторі України, методологія мікроекономічного аналізу при обґрунтуванні моделі ефективності сучасного підприємства, моделювання ефективності соціально-економічного розвитку сільських територій України.

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Вплив комплексу агротехнічних заходів на продуктивність кукурудзи в умовах північного лісостепу України» (спеціальність 06.01.09 – рослинництво), 1991 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Енерговикористання в Україні (методологія, динаміка, оптимізація)» (спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК), 1998 р.

Кількість наукових праць  понад 160, у т.ч. 14 монографій, 5 навчальних посібників, 3 патенти.

Персональна сторінка 

 

 

Карачина Наталія Петрівна, д.е.н., професор

 Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація економіст, менеджер виробництва, 2000 р.

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Статистика», «Контролінг», «Менеджмент міжнародних організацій».

Сфера наукових інтересів: економічна поведінка промислових підприємств, економічна безпека підприємств, корпоративне управління.

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Ефективність корпоративного управління молочною промисловістю» (спеціальність 08.07.01 – економіка промисловості), 2005 р.

Назва докторської дисертаційної роботи: «Економічна поведінка машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2012 р.

Кількість наукових праць понад 150, у т.ч. 6 монографій і 80 статей у фахових виданнях.

Персональна сторінка 

  

 

Сметанюк Олена Анатоліївна, к.е.н, доцент 

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація магістр менеджменту з корпоративного управління, 2003 р.

Викладає дисципліни: «Основи менеджменту», «Теорія економічного аналізу», «Бухгалтерський облік», «Експертно-аналітичні дослідження підприємства», «Менеджмент організацій зовнішньоекономічної діяльності», «Економічна діагностика зовнішньоекономічної діяльності».

Сфера наукових інтересів: організаційна динаміка в системі забезпечення стійкості підприємства.

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами), 2006 р.

Кількість наукових праць понад 50.

Персональна сторінка

 

 

Несен Леонід Миколайович, к.т.н., доцент 

Освіта: Вінницький політехнічний інститут, диплом з відзнакою, спеціальність «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація інженера-будівельника, 1991 р.

Викладає дисципліни: «Основи галузевої економіки та підприємництва», «Державне та регіональне управління», «Основи науково-дослідної роботи», «Основи міжнародного менеджменту та маркетингу», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент та маркетинг», «Ділове адміністрування».

Сфера наукових інтересів: організаційно-маркетингове забезпечення дифузії інновацій.

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Розробка технології виготовлення та дослідження властивостей металонасичених цементних композицій» (спеціальність 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби), 1994 р.

Кількість наукових праць понад 50.

Персональна сторінка

 

 

Штовба Олена Валеріївна, к.е.н., доцент 

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент у виробничій сфері, кваліфікація економіст, менеджер виробництва, 2000 р.

Викладає дисципліни: «Страхування», «Маркетинг», «Розміщення продуктивних сил і регіоналістика», «Комунікативний менеджмент».

Сфера наукових інтересів: бренд-менеджмент, економіко-математичне моделювання, наукометрія.

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Товарний брендинг підприємств та шляхи забезпечення його ефективності» (спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами), 2006 р.

Кількість наукових праць 45, в т.ч. 1 монографія та 34 статті (2 статті увійшли до бази Scopus).

Персональна сторінка

 

 

Благодир Лілія Миколаївна, к.е.н., доцент 

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація магістр менеджменту з корпоративного управління, 2005 р.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Техніка пошуку роботи», «Податки і податкова система», «Основи безпеки бізнесу», «Публічне адміністрування».

Сфера наукових інтересів: проблеми ефективності функціонування підприємств, економіко-математичне моделювання розвитку підприємств і галузей промисловості.

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Забезпечення ефективності переробних підприємств олійно-жирової галузі України з використанням моделі виробничих функцій» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2011 р.

Кількість наукових праць понад 20.

Персональна сторінка 

 

 

Бас Віктор Степанович, асистент 

Освіта: Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність економіка торгівлі, кваліфікація економіст, 1980 р.

Викладає дисципліну: «Основи економічної теорії».

Сфера наукових інтересів: економічна та інформаційна безпека на макро, мікро та мезорівнях.

Кількість наукових праць понад 15.

Персональна сторінка

  

Філатова Любов Сергіївна, асистент 

Освіта: Вінницький національний технічний університет, диплом з відзнакою, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація магістр з менеджменту, ОКР «магістр», 2011 р.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Контролінг», «Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Бухгалтерський облік».

Сфера наукових інтересів: дослідження та еволюція, оцінка і математичне моделювання теорії недосконалої конкуренції; дослідження причин негативних тенденцій сучасних ринкових структур, можливі шляхи виходу молочної промисловості із кризового стану та подолання негативних тенденцій галузі.

Кількість наукових праць понад 20, в т.ч. 13 публікацій у фахових виданнях, 2 публікації в іноземних журналах.

Персональна сторінка 

 

 

Рибачук Наталія Володимирівна, асистент 

Освіта: Вінницький національний технічний університет, спеціальність менеджмент організацій, кваліфікація менеджера-економіста, 2002 р.

Викладає дисципліни: «Історія економічних вчень», «Основи безпеки бізнесу», «Вступ до фаху», «Менеджмент міжнародних організацій», «Державне та регіональне управління», «Податки і податкова система», «Бухгалтерський облік».

Сфера наукових інтересів: розробка моделі економічної безпеки сучасного підприємства.

Кількість наукових праць понад 20.

Персональна сторінка

 

Контакти кафедри:


телефон кафедри ММЕ –(0432) 59-82-88, (097)4978201.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma