Переклад

Ukrainian Azerbaijani Chinese (Simplified) English Russian Spanish

ЛічильникЯндекс.Метрика

Погода

ПРАВИЛА ВСТУПУ PDF Друк E-mail

Додаток до правил прийому на Факультет менеджменту           Вінницького національного технічного університету в 2016 році

 

Факультет менеджменту оголошує прийом на перший курс зі спеціальностей (спеціалізацій та освітніх програм)

Факультет менеджменту

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

(спеціалізації та освітні програми)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

зовнішньоекономічні відносини

фінансово-кредитна діяльність

виробнича діяльність 

підприємництво

інформаційна діяльність

будівництво

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

 

управління інформаційною безпекою


                                                                                                                                                                         Додаток 3

до Правил прийому до ВНТУ в 2016 році

Перелік спеціальностей підготовки для прийому на навчання на перший курс за спеціальністю «Менеджмент» (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність підготовки

За денною та заочною формами навчання

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Галузі знань та спеціальності підготовки ступеня бакалавра

Фахове випробування

Курс

Термін

навчання

Кількість місць

 

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Галузь знань

Назва спеціальності

 

Організація виробництва

5.03060101

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

фахове випробування

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Організація обслуговування на транспорті

5.03060102

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Економіка підприємства 

5.03050401

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Маркетингова діяльність 

5.03050701 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Комерційна діяльність  

5.03050702

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Бухгалтерський облік 

5.03050901

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Прикладна статистика

5.03050601 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Фінанси і кредит 

5.03050801 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Оціночна діяльність 

5.03050802 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Товарознавство та комерційна діяльність 

5.03051001 

 

 

 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

3

 

Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 

5.03051002 

1

2 роки

на вакантні місця

в межах ліцензованого обсягу

 

 


Додаток 8

до Правил прийому до ВНТУ у 2016  році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

За денною та заочною формами навчання

Споріднені напрями ступеня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра

Вступні

випробування

Кількість місць

 

За кошти

державного бюджету

За кошти фізичних, юридичних осіб

 

Назва

Код

Код

Назва

 

Менеджмент

6.030601

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

(спеціаліст, магістр)

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

Облік і аудит

6.030509

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

Фінанси і кредит

6.030508

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

Економічна кібернетика

6.030502

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

Міжнародна економіка

6.030503

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

Маркетинг

6.030507

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

Економіка підприємства

6.030504

фахове випробування, іноземна мова

після отримання обсягів державного замовлення

в межах ліцензійного  обсягу

 

 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma