Переклад

Ukrainian Azerbaijani Chinese (Simplified) English Russian Spanish

ЛічильникЯндекс.Метрика

Погода

Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем PDF Друк E-mail

 Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем

 

 

 

                    Завідувач кафедри – д.т.н., професор Роїк Олександр Митрофанович

      Створення кафедри зумовлено такими причинами. Зростання темпів розповсюдження персональних комп’ютерів та розвиток засобів оброблення інформації призвели до різкого збільшення обсягів інформації, що накопичується та зберігається за допомогою комп’ютерних систем; концентрування в єдиних базах даних інформації різного призначення та різної належності, різкого розширення кола користувачів, які мають безпосередній доступ до ресурсів обчислювальної системи.

При цьому, гостро постає проблема захисту інформації, інтерес до якої зумовлений стрімким впровадженням обчислювальної техніки в такі сфери, як біржова та банківська справа, страхування, медицина та ін. Необхідність вирішення проблем захисту інформації в Україні спричинює різке зростання потреби у відповідних фахівцях.   

Отже, кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем (МБІС) є випусковою кафедрою з підготовки фахівців за трьома напрямами. А саме:

- 030601 «Менеджмент» (спеціальність 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (інформаційної діяльності)»;

- 170103 «Управління інформаційною безпекою» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом»;

- 8.18010015 «Консолідована інформація».

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра була заснована у 2002 році (напрям підготовки 030601). Засновником кафедри був доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України, віце-президент АНПРЕ, президент ВМАН, академік Кузьмін Іван Васильович. У 2004 році кафедру очолив доктор технічних наук, професор Роїк О.М.

У 2004 році у складі Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії було сформовано напрям підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом», що 2009 році було приєднано до Інституту менеджменту. При цьому ці обидва напрями об’єднали до однієї кафедри, яка отримала назву кафедри «Адміністративного та інформаційного менеджменту» (АІМ).

У 2013 році на кафедрі АІМ було відкрита спеціальність -  8.18010015 «Консолідована інформація» на яку отримали можливість поступати студенти 4-го та 5-го курсів будь яких напрямів підготовки. А кафедра отримала нову назву - «Менеджмент та безпека інформаційних систем»

 

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

                              Напрям підготовки 030601 «Менеджмент»

 Наш вид економічної діяльності дає такі можливості: спеціаліст із менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації потрібен на кожному підприємстві незалежно від сфери його діяльності, розміру та форми власності.

Менеджери організації – це також спеціалісти в банківських структурах, страхових агенціях, аудиторських фірмах.

Студенти, які обрали спеціальність – “Менеджмент організацій і адміністрування інформаційної діяльності”,  вивчають комплекс базових та спеціальних економічних дисциплін, таких як: інформатика і комп`ютерна техніка, прикладні програмні системи, основи науково-дослідної роботи, інформаційні технології управління, логістика, основи кібернетики, інформаційні системи і технології в управлінні організацією, моделювання та оптимізація складних систем, інформаційне моделювання бізнес-процесів, інформаційні системи в менеджменті, економетрія, аналіз корпоративних систем, менеджмент організацій (за видами діяльності), інформаційні системи і технології в обліку, комп`ютеризація облікової роботи, методологія і організація наукових досліджень, системний аналіз в економіці, що забезпечує їм конкурентні переваги в сфері економічної діяльності.

 Де працюють наші випускники?

 Випускники  Вінницького національного технічного університету зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування інформаційної діяльності” успішно працюють на посадах вищого та середнього управлінського персоналу підприємств та організацій різних форм власності, в науково-дослідних інститутах, в кредитно-банківській та фінансовій системі, в страхових агентствах, податкової адміністрації, приватними підприємцями.

 

Напрям підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою»

 Викладання і забезпечення навчального процесу за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою» здійснюється співробітниками кафедри, які пройшли різного роду міжнародні сертифікації викладачів від компаній Microsoft та Cisco, а також атестацію по захисту інформації з отриманням відповідних сертифікатів державного зразка.

Студенти, які навчаються за напрямом 170103 «Управління інформаційною безпекою», беруть активну участь у проведенні різного роду семінарів з IT-технологій та захисту інформації, зокрема, в засіданнях Вінницького IT-клубу та Вінницького Developer-клубу, які проводяться на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації співробітниками цього центру. Також студентам надається можливість проходження міжнародної сертифікації від відомих світових компаній (зокрема Microsoft, Cisco Systems, Linux Professional Institute, Adobe, IBM, Apple, Google, RSA Security та багато інших) в авторизованих тестувальних центрах Pearson Vue та Prometric, що розташовані на базі Центру інформаційних технологій і захисту інформації.

Студентам, які навчаються за напрямом підготовки 170103 «Управління інформаційною безпекою», надаються сучасні знання та навички проектування і впровадження систем захисту інформації на підприємствах, установах і організаціях. При цьому поглиблено вивчається математичний, програмний, мережевий, технічний, а також правовий і організаційний захист інформації. Студенти вивчають такі дисципліни.

Дисципліни з управління інформаційною безпекою: Основи інформаційної безпеки; Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки; Організаційне забезпечення інформаційної безпеки; Правове регулювання діяльності в інформаційній безпеці; Основи національної безпеки; Організація спеціального діловодства; Прогнозування та моделювання в соціальній сфері; Менеджмент інформаційної безпеки; Управління ризиками і аудит інформаційних систем; Захист інтелектуальної власності; Економічна безпека підприємств; Управління персоналом; Менеджмент та маркетинг в галузі інформаційних технологій; Екологія та основи біобезпеки і біоетики; Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі інформаційної безпеки.

Дисципліни математичного захисту: Вища математика; Дискретна математика; Чисельні методи; Теорія ймовірності і математична статистика; Організація функціонування ЕОМ; Теорія ризиків; Інженерна графіка; Комп’ютерна графіка та стеганографія; Основи криптографічного захисту інформації; Захист інформації в банківській сфері та електронному бізнесі; Основи науково-дослідної роботи; Організація науково-дослідної роботи в галузі інформаційної безпеки.

Дисципліни програмного захисту (дисципліни викладаються в комп’ютерних класах IT Академії Microsoft сертифікованими викладачами Microsoft): Технології програмування; Інформаційні технології; Банківські інформаційні технології; Інтернет-технології; Бази даних і знань; Системне програмування; Захист програмного забезпечення; Операційні системи; Захист операційних систем; Засоби програмування; Програмні засоби захисту банківської інформації; Проектування систем забезпечення безпеки інформаційних технологій.

Дисципліни мережевого захисту (дисципліни викладаються в комп’ютерних лабораторіях Мережевої Академії Cisco сертифікованими викладачами Cisco): Комп’ютерні мережі; Захист комп’ютерних мереж; Безпека інформаційно-комунікаційних систем; Корпоративні мережі; Захист корпоративних мереж.

Дисципліни технічного захисту (дисципліни викладаються в науково-дослідних лабораторіях технічного захисту інформації сертифікованими фахівцями із захисту інформації по ліцензії Держспецзв’язку та СБ України): Фізика; Електроніка та схемотехніка; Основи теорії кіл; сигнали та процеси в електроніці; Метрологія та вимірювання; Теорія інформації і кодування; Цифрова обробка сигналів; Системи передавання інформації; Цифрові ЕОМ та мікропроцесорні пристрої; Основи технічного захисту інформації; Захист телекомунікаційних систем та мереж; Комплексні системи захисту інформації; Автоматизовані засоби безпеки.

Посади, які можуть обіймати випускники, що навчалися за спеціальністю „Управління інформаційною безпекою”:

- фахівець з організації захисту інформації;

- адміністратор доступу;

- інспектор з організації захисту секретної інформації;

- проектувальник систем та засобів захисту інформації;

- проектувальник комп’ютерних систем та мереж;

- інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації;

- аналітик з технічного захисту інформації;

- фахівець з режиму секретності;

- адміністратор системи;

- адміністратор задач;

- адміністратор баз даних;

- аналітик комп’ютерних систем;

- аналітик комп’ютерного банку даних;

- аналітик з комп’ютерних комунікацій;

- прикладний програміст;

- системний програміст;

- інженер з комп’ютерних систем.

 

Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація»

Підготовка магістрів за спеціальністю “Консолідована інформація”

ДОДАТКОВА ОСВІТА В ГАЛУЗІ ІТ

Навчання за новою унікальною спеціальністю « КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ »

НАВЧАТИСЬ МОЖЕ КОЖЕН, хто має диплом бакалавра або спеціаліста або магістра З БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ та БУДЬ-ЯКОГО ВНЗ

Термін навчання - 1,3 роки

НАВЧАТИСЬ МОЖНА ЗА контрактною або бюджетною (БЕЗКОШТОВНОЮ) формою

Кваліфікація магістра: 2433.2 – аналітик консолідованої інформації

НІЧОГО ЗАЙВОГО, лише СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Підготовка за спеціальністю 8.18010015 «Консолідована інформація» професіоналів – інформаційних аналітиків (код 2433.2 за ДК003-95) відповідає Business Intelligence, здійснюється у галузі інформації та відповідно до рекомендацій The Society of Competitive Intelligence Professionals (www.scip.org). Відповідно до даних рекомендацій підготовка повинна забезпечувати придбання студентами навичок, що дозволяють здійснювати так званий Intelligence Process.

Основні навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка); Технології підтримки прийняття рішень; Сучасні інформаційні технології; Технології інформаційного менеджменту; Інформаційні технології організації бізнесу; Технології менеджменту знань; Бази даних і знань; Методологія та організація наукових досліджень; Основи інформаційної безпеки; Захист інформації в електронному бізнесі; Управління проектами; Економічне обґрунтування інноваційних рішень; Управління персоналом; Інтелектуальна власність; Практикум з іноземної мови; Охорона праці в галузі комп’ютингу.

Об’єкт діяльності: дослідження, створення і забезпечення використання інформаційних ресурсів у сфері діяльності організації. Розробка стратегічних планів, проектування і супровід бізнес-процесів. Вироблення рекомендацій щодо забезпечення ефективності функціональних і адміністративних процесів, технологій роботи організаційно-управлінської структури. Виконання консалтингових проектів і проектів з реінжинірингу.

Місця роботи: Виробничі підприємства і невиробничі організації, банки, науково-виробничі об’єднання, органи державного управління, корпорації, компанії, фірми будь-яких форм власності в Україні та Західній Європі.

Посади, які може обіймати: заступник директора з управління інформаційними ресурсами (з інформаційно-аналітичної роботи). Керівник (співробітник) інформаційної служби, аналітичного відділу, відділу стратегічного планування і прогнозування, відділу реінжинірингу, відділу організаційного проектування. Керівник (співробітник) консалтингової фірми. Аналітик-консультант.

Посади, які можуть обіймати випускники за європейською системою організації праці: аналітик (analyst); архітектор знань (knowledge architect); журналіст проектів (projects journalist); інформаційний менеджер (information manager); редактор змісту (content editor); керівник знаннями (knowledge leader).

Навчальний процес забезпечується сучасним обладнанням та висококваліфікованими викладачами кафедри «Менеджменту та безпеки інформаційних систем», та інших кафедр ВНТУ.

Спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація» орієнтована на:

 - створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;

- інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;

- розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;

- комп’ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;

- набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;

- методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;

- системи керування базами знань;

- мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Магістр із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» знатиме:

- основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам’яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань;

- методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань;

- текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів;

- методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об’єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;

- мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій;

- інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу;

- універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати методи та засоби інженерії знань;

- проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.

Професіонал із спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація» може керувати роботами, що пов’язані:

- з контролем якісних показників знань в організації;

- захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності;

- придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань;

- керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань;

- систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації.

З усіх питань щодо вступу на спеціальність 8.18010015 «Консолідована інформація» звертатися на кафедру «Менеджменту та безпеки інформаційної діяльності» Вінницького національного технічного університету, ауд.102ГНК або 103 головного навчального корпусу ВНТУ (вул. Хмельницьке шосе 95). Телефон: (0432)598-816. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінюються знання за допомогою кредитно-модульної системи ECTS відповідно до вимог Бoлонської конвенції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього триместру. Як правило, триместр поділяється на два модулі, в кінці кожного модуля приймається колоквіум. За умови успішної здачі колоквіумів, здійснення лабораторного практикуму, відвідування лекцій та практичних занять, студенти одержують право без іспиту отримати відповідно рейтинговим балам оцінку. Студенти, які протягом триместру не набрали достатньої кількості балів, для отримання оцінки готуються до іспиту або заліку, які заплановані деканатами під час сесії. На іспиті (заліку) студенти мають можливість підвищити оцінку, отриману за результатами кредитно-модульної системи.

На кафедрі МБІС постійно працюють методичні семінари, на яких розглядаються питання методики викладання дисциплін, підвищення якості викладання, активізації пізнавальної діяльності студентів.

 Використання комп'ютерів у навчальному процесі: при виконанні курсових робіт, практичних та лабораторних робіт використовуються комп’ютери центру новітніх інформаційних технологій фірми Microsoft™. При цьому використовуються ліцензована операційна система Windows XP SP1 та операційні системи сімейства Linux. Центр оснащений 5-ма комп'ютерними класами, з’єднаними в комп’ютерну мережу, підключену до мережі Internet, на яких мають змогу працювати студенти, як під час навчання, так і під час науково-дослідної роботи. В навчальному процесі широко використовуються електронні варіанти посібників і підручників.

У сферу науково-педагогічних інтересів кафедри входять проблеми інформаційної безпеки; інформаційного бізнесу; соціології науки і техніки; професійної комунікації вчених, інженерів, лікарів; рекламні і PR діяльності фірм.

Кафедра МБІС знаходиться у стадії постійного розвитку. В плани кафедри входить освоєння викладання нових навчальних дисциплін управлінського напрямку, які введені в навчальні плани, здійснення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з набуттям ними другої вищої освіти, розвиток підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру тощо.

Кафедра МБІС активно співробітничає з науковими закладами, бібліотеками, службами інформації підприємств, інформаційно-аналітичними центрами міста і країни. Кафедрою МБІС створено філію кафедри на базі фірми “Едельвейс & К”. Це забезпечує працевлаштування випускників, підготовку дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських і курсових робіт з урахуванням попиту сучасної науки та промисловості.

Студенти, аспіранти і викладачі кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях і неодноразово ставали переможцями конкурсів наукових проектів. З перших же курсів навчання студенти підключаються до діяльності професійного товариства, що також дозволяє їм оволодівати своєю майбутньою спеціальністю.

 

Наші студенти вивчають велику кількість дисциплін, як фундаментальних, так і спеціальних та спеціалізованих. При цьому, студенти здобувають знання у таких засобах:

 

Програмне забезпечення, що застосовується під час навчання на кафедрі МБІС:

Системні програмні середовища:  Microsoft Windows; Unix; Linux; Novell Net Ware; Sun Solaris.

Мови програмування:  Assembler; Pascal; Delphi; C; C++; C#; Basic; Java; HTML.

Програмні пакети програмування: Borland\Turbo Pascal; Borland\Turbo C++; Visual Basic Application; Dev CPP; Visual C++; C++ Builder.

Технології та системи керування базами даних: ODBC; OLE DB; Microsoft Access; Open Office Base;  SQL Server

Системи проектування та моделювання:  PCAD; Micro Cap; Micro Sim; Active VHDL; Mathcad; Mathlab.

Програмні пакети комп`ютерної графіки:  Adobe Photoshop; Corel Draw; 3D studio MAX.

Програмні засоби захисту інформації таких фірм:  Microsoft Inc., Novell Inc.; RSA Security Inc.;  Digitech Systems Inc.;  Santronics SoftwareInc; Sygate Technologies Inc.;  DataLynx Inc.; Technical Softaware Services Inc.

 Склад кафедри

     

   Роїк  Олександр Митрофанович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Освіта: У1980 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Исследование методов и разработка средств преобразования параметров сложных электрических цепей в системах поэлементного диагности­рования”, а у 2002 році захистив докторську дисертацію на тему ”Інформаційно-вимірювальні системи діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури в процесі виробництва”

Публікації: Більше 130 наукових робіт, серед яких 6 монографій, 4 патенти на винаходи та 10 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: “інформаційні системи і технології в управлінні організацією”, “Стратегічний менеджмент”,  “Системний аналіз в економіці” та “Інформаційні системи менеджменту”.

Керує аспірантурою.

      Персональна сторінка 

          

 Азарова Анжеліка Олексіївна 

к. т. н., професор каф. МБІС

заст. декана ФМ з наукової роботи та

міжнародного співробітництва

 Освіта: У 1996 р. закінчила Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Магістр комп'ютерних наук”. У 1998 р. - отримала другу вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Розробка математичних моделей, методик та алгоритмів формалізації СППР щодо банківських операцій".

Із 2004-2010 рр., із 2013 р. - до теперішнього моменту є заступником декана ФМ з наукової роботи та міжнародного співробітництва

   У червні 2012 р. набула статусу професора міжнародної кадрової академії.

Із січня 2013 року отримала посаду професора кафедри МБІС.

   Публікації: більше 160 наукових робіт, із них 8 монографій (4 за кордоном), 125 наукових статей у фахових виданнях, серед яких 60 у виданнях, що знаходяться у наукометричних базах, 14 навчальних посібників, з яких 6 із грифом МОНУ. 

  Викладає дисципліни: «Економетрія», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Основи науково-дослідної роботи», «Управління персоналом».

      Керує аспірантурою. Має 4 захищених аспірантів.

Персональна сторінка

 

Поплавський Анатолій Вацлавович

к. т. н., доцент

Освіта: У 1981 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему ”Розробка логіко-часових перетворювачів світлового потоку ” .

Публікації: більше 22 наукових робіт, 3 посібники (1 із грифом МОНУ), 15 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: “Інформаційні технології  та системи”, «Логістика», «Технології інформаційного менеджменту», «Інформаційні технології організації бізнесу ” і «Інформаційні системи і технології обліку». 

 

 Персональна сторінка

Лисак Наталія Володимирівна

к. т. н., доцент

Освіта: Закінчила ВНТУ у 2005 р. за спеціальністю «Комп‘ютерні науки». Має другу вищу освіту за спеціальністб «Облік та аудит».

На кафедрі адміністративного та інформаційного менеджменту працює з 1.11.2007 року, на посаді старшого викладача – з 1.09.2008 р. , на посаді доцента – з 1.09.2011 р..

Закінчила аспірантуру. Кандидат технічних наук з 2008 р.

 

Публікації:  Має понад 35 публікацій, серед них 10 статей у фахових виданнях, 2 посібники (1 із грифом МОНУ).

 

Викладає дисципліни: “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”, „Інформаційні системи в менеджменті”,  „Основи функціонування МАС”,  “Стратегічний менеджмент”.

 

Персональна сторінка 

          

 Яремчук Юрій Євгенович

к.т.н., професор каф. МБІС

Освіта: У 1996 році закінчив Вінницький державний технічний університет з відзнакою за спеціальністю «Комп’ютерні науки». У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації».

Публікації: близько 80 наукових робіт, серед яких монографія, підручник МОНУ, навчальні посібники, патенти.

Викладає дисципліни: «Основи інформаційної безпеки», «Криптографія та криптоаналіз», «Політика інформаційної безпеки», «Основи науково-дослідної роботи в галузі інформаційної безпеки», «Захист інформації в банківській справі та електронному бізнесі», «Проектування баз даних».

 

Персональна сторінка 

        

 Куземко Сергій Михайлович

к.т.н., доцент

Освіта: У 2003 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Інтелектуальні системи прийняття рішень ”.  У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделювання багатовимірних залежностей на основі інтервальних функцій належності з врахуванням пропусків даних” за спеціальністю  05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

 Публікації: більше 30 наукових робіт. З них 11 наукових статей, 1 навчальний посібник. 

 Викладає дисципліни:  "Організація функціонування ЕОМ", "Менеджмент інформаційної безпеки".

 Персональна сторінка

 

    

Присяжний Дмитро Петрович

асистент

Освіта: У 2010 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Програмне забезпечення”. У 2011 р. отримав статус сертифікованого ІТ спеціаліста Microsoft: MCTS та MCITP.

      Викладає на курсах Microsoft “Налаштування мережевих інфраструктур” та “Налаштування Active Directory” та курсах Web-дизайну, інструктор Cisco.

 

Публікації: більше 10 наукових робіт.

 

Викладає дисципліни: “Операційні системи”, “Захист операційних систем”, “Проектування баз даних”, “Технології програмування”, “Засоби програмування”.  

    

      Персональна сторінка

         

 Карпінець Василь Васильович

к.т.н., доцент

   Освіта: У 2006 році закінчив Вінницький національний технічний університет  за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У 2007 р. отримав другу вищу освіту у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Методи та засоби захисту векторних зображень зі зменшеним спотворенням внаслідок вбудовування цифрових водяних знаків".

   Публікації: близько 40 наукових робіт, монографія, наукові статті, патенти.

Викладає дисципліни: “Комп’ютерна графіка та стеганографія”, ”Захист програмного забезпечення”, “Інформаційні технології”, “Інтернет-технології”, “Технології комп’ютерної обробки інформації”.

Персональна сторінка 

         

 Шиян Анатолій Антонович

                      к.ф.-м.н., доцент

 Освіта: у 1978 році закінчив Одеський державний університет ім. І. Мечнікова за спеціальністю «Фізика, теоретична фізика». У 2003 році отримав другу вищу освіту у ВІРЕУ за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теоретична та математична фізика».

Публікації: понад 150 наукових публікацій, серед яких понад 100 у фахових виданнях, 7 наукових монографій, 4 навчальних посібники (з них 2 із грифом МОН України). 

Викладає дисципліни: «Технології підтримки прийняття рішень», «Системний аналіз», «Дискретна математика», «Теорія ймовірності та математична статистика». «Технології менеджменту знань», «Прогнозування та моделювання в соціальній сфері», «Управління ризиками інформаційної безпеки», «Методологія і організація наукових досліджень».

Був керівником кандидатської дисертації.

Персональна сторінка 

 

 Міронова Юлія Володимирівна

к.е.н., ст. викладач

    Освіта: закінчила у 2007 році Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Менед­жмент організацій" та здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.

    У 2012 році зихистила кандидатську дисертацію на тему: "Напрями підвищення ефективності праці на плодоовочевих переробних підприємствах" за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

    Публікації:  30 наукових робіт, серед яких 10 статей у фахових виданнях, монографія, 2 навчальні посібники (серед них 1 із грифом МОНУ) та методичні праці.

    Викладає дисципліни: "Економетрія", "Інформаційні технології управління", "Математичні методи дослідження в економіці".

Персональна сторінка  

Кец Дмитро Олександрович

асистент

 

Освіта: У 2010 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Захист інформації”. У 2011 році отримав статус сертифікованого ІТ спеціаліста Microsoft: MCTS та MCITP. Викладає на курсах Microsoft “Налаштування мережевих інфраструктур” та “Налаштування Active Directory”, інструктор Cisco.

 

Публікації: більше 10 наукових робіт.

 

Викладає дисципліни: “Захист програмного забезпечення”, “Комп’ютерні мережі”, “Захист комп’ютерних мереж”, “Корпоративні мережі”, “Криптографія та криптоаналіз”.

 

      Персональна сторінка 

 

Головатюк Олександр Володимирович

асистент

 

Освіта: У 2007р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення ”.

У 2007 р. пройшов курси підвищення кваліфікації з інформаційної безпеки в НТУУ «КПІ» (м. Київ), у 2008 році пройшов курси підвищення кваліфікації з технічного захисту інформації в ДУІКТ (м. Київ).

Публікації: 13 наукових робіт, з них 5 наукових статей, 4 патенти.

Викладає дисципліни: “Цифрові ЕОМ та мікропроцесорні пристрої”, “Технічні засоби захисту”, “Організаційний захист інформації”, “Системи передавання інформації”, “Цифрова обробка сигналів”.

Персональна сторінка  

 

Павловський Павло Валерійович

асистент

Освіта: У 2011 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Енергетичний менеджмент”.

 

Публікації: 10 наукових робіт.

 

Викладає дисципліни: “Правові основи охорони інформації”, “Захист телекомунікаційних систем та мереж”.

 

        Персональна сторінка

 

Катаєв Віталій Сергійович

асистент

Освіта: У 2013 р. закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю “Радіотехніка”.

 

Публікації: 10 наукових робіт.

 

Викладає дисципліни: “Теорія інформації та кодування”, “Захист телекомунікаційних систем та мереж”, "Проектування комплексних систем захисту".

 

        Персональна сторінка

 

 


 

 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma